Planning & Controlcyclus (inrichten / uitvoeren)

Vrijblijvend kennismaken? Bel 0613324100 of Contact

Planning & Controlcyclus (inrichten / uitvoeren)

Rapporteren over voortgang en iedereen committeren aan doelen

In veel groeiende bedrijven staat het financieel resultaat (winst/omzet) centraal in de beoordeling van de voortgang. En hoewel het daar bottom-line om gaat kun je de manager productie of engineering daar niet volledig voor verantwoordelijk maken. Voor een foutloze productie en optimale benutting van productiemiddelen wel. Kortom, door medewerkers of afdelingen aan te sturen op onderwerpen waar ze volledige verantwoordelijkheid en invloed op hebben optimaliseer je hun prestaties en geef je richting aan het handelen van die afdelingen en medewerkers. Het inrichten van een planning & controlecyclus ondersteunt hierbij door de prestaties van afdelingen te koppelen aan gemaakte prestatie-afspraken en zo doelen en realisatie periodiek naast elkaar te leggen. Ronald en Co ondersteunt bij het formuleren van passende doelen en het opleveren van passende rapportages die niet alleen zicht geven op financiele (bottom-line) prestaties maar ook inzicht geven in de prestaties van cruciale deelgebieden.