Té laat reageren op belangrijke externe ontwikkelingen

Vrijblijvend kennismaken? Bel 0613324100 of Contact

Té laat reageren op belangrijke externe ontwikkelingen

Ontwikkel de bedrijfscultuur- en -structuur die past bij de omgeving

Uitdagingen
Succes kent vele oorzaken. Afhankelijk van wat het succes in je eigen bedrijf heeft veroorzaakt houd je er wel hele specifieke overtuigingen op na. Was het je verkoopkracht, de flexibiliteit om altijd de klantvraag aan te kunnen, slimme innovaties of ben je altijd een trendsetter geweest. Wat het ook is, deze overtuigingen nemen een manifeste plek in.

Dit gaat door tot op het niveau van de bedrijfsstructuur (type mensen dat je aanneemt en hun rollen), de cultuur (wat wordt gewaardeerd en gestimuleerd) tot en met het dagelijks werk van mensen. Meer succes bevestigt de juistheid van deze overtuigingen en kan gemakkelijk tot een tunnelvisie leiden. Over de betekenis van belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf, de inrichting van het bedrijf en de strategie.

Problemen die ontstaan
Ondernemers die sterk gericht zijn op daadkracht, initiatieven nemen en het realiseren van ambities, gunnen zichzelf soms minder tijd voor reflectie. Dat gaat vaak heel lang goed en soms zelfs gaat het altijd goed.

Zodra de markt sneller verandert dan dat één persoon kan overzien dan wordt het tijd om meer diversiteit in opvattingen, expertise en ervaring toe te laten om op tijd nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen toe te passen.

Bedrijven die de gevolgen van tunnelvisie ervaren zijn onder andere te herkennen aan

 • Weinig verschil van mening bij het topmanagement
 • Veel loyale medewerkers met lange historie
 • Centrale besluitvorming (alles gaat via de baas)
 • Weinig autonomie van teamleiders en managers
 • Veel statische rollen en weinig vernieuwing in functies

Analyses op passendheid

Het is belangrijk om ontwikkelingen uit de omgeving te signaleren zodat het bedrijf zich daarop tijdig aanpast. Past de taakgerichte cultuur die voorheen zo goed werkte nog wel bij de dynamische eisen uit de markt van nu? Is de bedrijfscultuur wel voldoende prestatiegericht? Hebben medewerkers voldoende mandaat om de ruimte te benutten die nodig is om flexibel met klanteisen om te gaan? En worden medewerkers uitgedaagd om het tempo van veranderingen bij te houden. Zodat zij in hun functies de veranderende eisen die aan hen worden gesteld, bij kunnen houden? Een confrontatie met de cultuur van de organisatie en de omgeving is nodig om de goede inzichten te destilleren die het beginpunt vormen van een mogelijke bijstelling van de bedrijfscultuur, sleutelfuncties, mandaten, prioriteiten en verantwoordelijkheden.

 • Analyses zijn vooral uit voeren door in gesprek te gaan over aannames, historie en overtuigingen in relatie tot de veranderingen in de omgeving. De blik van een buitenstaander kan hiervoor verfrissend werken.
 • Aanpassingen in de organisatie-structuur, zijn procedures en verantwoordelijkheden benoemd en ontwikkeld. Ontstaan er onder verloop van tijd ook nieuwe functies en andere competenties in het bedrijf?

Oorzaken

 • Bepalende momenten uit de ontstaansgeschiedenis van de onderneming die het collectieve denken hebben bepaald
 • Onvoldoende zicht op de betekenis van veranderingen uit de externe omgeving

Interventies

 • Expliciet maken van overtuigingen en aannames door een buitenstaander
 • Toetsen van geldigheid gegeven de veranderende context door een buitenstaander
 • Aanpassen van de organisatiestructuur (procedures, processen) aan de eisen van de tijd/markt
 • Ontwikkelen van de bedrijfscultuur (normen, waarden, beloning, ontwikkeling) die past bij eisen van de markt
 • Inrichten van functies die de specifieke eisen van de buitenwereld aankunnen (treasury, marktbewerking, control, kwaliteit)