Andere doelen andere functies

Vrijblijvend kennismaken? Bel 0613324100 of Contact

Andere doelen andere functies

Functies veranderen sneller dan medewerkers

Uitdaging
De medewerkers van het eerste uur, de mensen met de meeste loyaliteit vervullen vaak sleutelposities. Dat is een logisch gevolg van hun senioriteit op de werkvloer maar dat is niet altijd logisch gezien de functie die ze moeten vervullen. Een goede vakspecialist is niet per se een goede manager. En een boekhouder die cruciaal was in de opstartfase is niet per se de controller die bekend is met het reduceren van valutarisico's of werkkapitaal. De praktijk laat zien dat het bijstellen van functie-eisen en verwachtingen vaak te laat gebeurt. De onderneming is daarmee onvoldoende toegerust op wat ze aan competenties nodig heeft om haar groei te beheersen. Tijdig signaleren van benodigde competenties is beter voor het bedrijf en de medewerker. Want het stelt de medewerker ook in staat zich te ontwikkelen in lijn met de functie-eisen van de toekomst.

Problemen die ontstaan
Met name op het gebied van sleutelfuncties is het uitblijven van bijstelling van functie-eisen problematisch en leidt het tot blootstelling aan meer bedrijfseconomische risico's dan strikt noodzakelijk is.

Symptomen die ontstaan als de afstand tussen functie-eis en functie-invulling op sleutelposities groter wordt

 • Deadlines worden vaker niet gehaald
 • Het aantal klachten van klanten groeit
 • De relatieve winstgevendheid daalt
 • Het verschil tussen planning en realisatie groeit
 • Meer conflicten op de werkvloer

Passende analyses

 • de accountantsverklaring kan een indruk geven van de kwaliteit van de administratieve organisatie
 • verschillende kwaliteitskeurmerken geven een indruk van de beheersing van de dagelijkse processen
 • analyses op functieverblijftijd, kennis- en ontwikkelingsniveau per medewerker in sleutelfuncties
 • benchmarken van sleutelfuncties, vergelijken met soortgelijke rollen in andere bedrijven
 • ontwikkelingsbudget voor medewerker in sleutelfuncties

Interventies

 • Periodiek herijken van functie-eisen aan externe expertise (op zoek naar blinde vlek)
 • Inrichten van (beknopt) management development beleid